پیش نوشت: درست یا غلط، اعتقاد دارم مواقعی هست که برخلاف نظر اکثریت مردم، اصلاً نباید چیزی نوشت. مگر یک متن حال‌خوب‌کن! لذا در این برهۀ عجیبِ اتفاقات نامطلوب، تصمیم گرفتم داستان کوتاه کلاه‌گیس رو در اینجا بازنشر کنم. یادآوری می‌کنم داستان کوتاه همونطور که از اسمش مشخصه، الزاماً هیچ ارتباطی به دنیای واقعی و…

ادامه ی مطلب