فکر می‌کنم توهّم احقاق حق در بین ما مردم رواج گسترده‌ای داره. اجازه بدین یه واقعه تاریخی عرض کنم بعد بریم سراغ اصل موضوع: گویا زمانی که مرحوم دکتر مصدّق والی فارس بود، یکی از بزرگان و معتمدین شیراز به نام ادیب (یا ادیب‌الدّوله) نامه‌ای دریافت کرد که هیچ نام و نشانی نداشت و در…

ادامه ی مطلب