«اهل کاشانم» راستش همیشه بابت این عبارت، به سهراب غبطه خوردم. از یک دیدگاه، چقدر خوبه که کسی با خیال راحت بتونه بگه اهل کجاست. از شما چه پنهون، یکی از سخت‌ترین سوالاتی که ازم میشه و جواب روشنی براش ندارم اینه که بپرسن: اهل کجایی ؟ واقعیت اینه که نمی‌دونم اهل کجام! و اصلاً…

ادامه ی مطلب