مدتی قبل، طی صحبت‌های خودمونی و نه‌چندان‌جدی، به دوستان گفته بودم که هوس تغییر حوزۀ کاری به سرم زده، مشروط بر اینکه موقعیت مناسبی گیرم بیاد. امروز یکیشون زنگ زد و گفت آقای دکتری رو می‌شناسه که دنبال یک همکار برای مجموعه عظیمش میگرده. پرسیدم حوزه کاریشون چیه؟ مدیر برای کجا می‌خواد؟ اصلاً دکترای چه…

ادامه ی مطلب