آیا دقت کردین که به اسم رقابت چه کثافت‌کاری‌های عظیمی در دنیای امروز ما انجام میشه؟ طوری که بعضاً تبدیل به نوعی هنجار هم شده. به طور مثال اگر پای صحبت یک علاقمند به ورزش بشینیم، می‌بینیم که در عرض مدت کوتاهی برامون کلی مثال از رقابت‌های کثیف تیم‌های مختلف ورزشی از سراسر دنیا خواهد…

ادامه ی مطلب