زمان: سال ۴۰۱۸ میلادی مکان: دانشگاه … سخنران: پروفسور … متخصص تاریخ و باستان‌شناسی موضوع: رفتار پیشینیان و اجدادمان در ۲۰ قرن قبل . خانمها و آقایان! امروزه علیرغم در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین امکانات علمی و تحقیقاتی در کل تاریخ بشریت، متاسفانه هنوز هم نتوانسته‌ایم برای بسیاری از مجهولات ایجاد شده در رابطه با تفکرات…

ادامه ی مطلب