با توجه به وضعیت دنیای امروز، به‌ نظر می‌رسه میل شدید به دیده‌شدن و جلب توجه دیگران تبدیل به یکی از نیازهای اولیۀ فرزندان حضرت آدم شده. شخصاً فکر می‌کنم اگه ابراهام مازلو امروز زنده بود به احتمال زیاد میل به دیده شدن رو در بخش اول یا نهایتاً دوم هرم معروفش جاسازی می‌کرد. شکی…

ادامه ی مطلب