اوایل سال ۸۷ برای انجام کاری فوری، پریدم فرودگاه و علیرغم شلوغی و ازدحام شدید مسافر، تونستم یک عدد بلیت توپولوف ایران ایرتور به مقصد تهران بگیرم. صندلیم افتاد کنار آقایی که برخلاف خودم بسیار جنتلمن و محترم بود. منتظر بودیم مسافرگیری تموم شه و بپریم. داشتم روزنامه می‌خوندم که آقای محترم نگاهی به بیرون…

ادامه ی مطلب