توهّم احقاق حق

فکر می‌کنم توهّم احقاق حق در بین ما مردم رواج گسترده‌ای داره. اجازه بدین یه واقعه تاریخی عرض کنم بعد بریم سراغ اصل موضوع: گویا زمانی که مرحوم دکتر مصدّق والی فارس بود، یکی از بزرگان و معتمدین شیراز به نام ادیب (یا ادیب‌الدّوله) نامه‌ای دریافت کرد که هیچ نام و نشانی نداشت و در…

ادامه ی مطلب

نجواها و نعره‌ها

با توجه به وضعیت دنیای امروز، به‌ نظر می‌رسه میل شدید به دیده‌شدن و جلب توجه دیگران تبدیل به یکی از نیازهای اولیۀ فرزندان حضرت آدم شده. شخصاً فکر می‌کنم اگه ابراهام مازلو امروز زنده بود به احتمال زیاد میل به دیده شدن رو در بخش اول یا نهایتاً دوم هرم معروفش جاسازی می‌کرد. شکی…

ادامه ی مطلب