پنجشنبه عصر، پدر پس از مدتها دست و پنجه نرم کردن با غول زشت سرطان، در آغوش خودم درگذشت… تمام … …

ادامه ی مطلب